NẤM LINH CHI

Nấm tự nhiên còn chân nâm - 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm tự nhiên còn chân nâm - 1Kg

Nấm Uhakmushrom - 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm Uhakmushrom - 1Kg

Nấm bao xanh KANA NONGSAN - 1 KG

Vui lòng gọi

Nấm bao xanh KANA NONGSAN - 1 KG

Nấm KANA NONGSAN - Bao cam 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm KANA NONGSAN - Bao cam 1Kg

Nấm núi túi cước - 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm núi túi cước - 1Kg

Nấm linh chi bao nâu cafe - 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm linh chi bao nâu cafe - 1Kg

Nấm núi 1Kg ( Bao Cafe sữa )

Vui lòng gọi

Nấm núi 1Kg ( Bao Cafe sữa )

Nấm Chaga - Chữa tiểu đường

Vui lòng gọi

Nấm Chaga - Chữa tiểu đường

Nấm vàng chanh ( Bao 500g )

Vui lòng gọi

Nấm vàng chanh ( Bao 500g )

Nấm linh chi đảo Chechu ( Bao cam )

Vui lòng gọi

Nấm linh chi đảo Chechu ( Bao cam )

Nấm linh chi 1Kg ( Bao cờ Hàn )

Vui lòng gọi

Nấm linh chi 1Kg ( Bao cờ Hàn )

Nấm linh chi vàng thơm ( Bịch trong - 1Kg )

Vui lòng gọi

Nấm linh chi vàng thơm ( Bịch trong - 1Kg )

Nấm hoàng đế - 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm hoàng đế - 1Kg

Nấm bao đỏ 2 cây nấm - 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm bao đỏ 2 cây nấm - 1Kg

Nấm nông sản sạch - Imsilk ( 1Kg )

Vui lòng gọi

Nấm nông sản sạch - Imsilk ( 1Kg )

Nấm linh chi KANA - Hộp giấy 1kg

Vui lòng gọi

Nấm linh chi KANA - Hộp giấy 1kg

Nấm hộp đẹp - 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm hộp đẹp - 1Kg

Nấm thượng hoàng ( Đóng khay )

Vui lòng gọi

Nấm thượng hoàng ( Đóng khay )

Nấm linh chi vàng chanh ( Khay 1kg - 10 lá )

Vui lòng gọi

Nấm linh chi vàng chanh ( Khay 1kg - 10 lá )

Nấm hoa ( Khay 1kg )

Vui lòng gọi

Nấm hoa ( Khay 1kg )

Nấm linh chi đỏ ( Khay 1Kg - Từ 2 đến 25 lá nấm )

Vui lòng gọi

Nấm linh chi đỏ ( Khay 1Kg - Từ 2 đến 25 lá nấm )

Nấm vàng đóng khay - 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm vàng đóng khay - 1Kg

Hắc linh chi, Linh chi đen ( Khay 1kg )

Vui lòng gọi

Hắc linh chi, Linh chi đen ( Khay 1kg )

Nấm linh chi sừng hưu dài ( Khay - 500g )

Vui lòng gọi

Nấm linh chi sừng hưu dài ( Khay - 500g )

Nấm sừng hưu ngăn ( Đóng khay 1kg )

Vui lòng gọi

Nấm sừng hưu ngăn ( Đóng khay 1kg )

Nấm vàng bào tử mini 1Kg ( Túi xanh )

Vui lòng gọi

Nấm vàng bào tử mini 1Kg ( Túi xanh )

Nấm đỏ nhỏ Mini ( Đóng khay - 1 Kg )

Vui lòng gọi

Nấm đỏ nhỏ Mini ( Đóng khay - 1 Kg )

Nấm linh chi hoa 1Kg ( Nguyên cây ) - Dùng ngâm rựu.

Vui lòng gọi

Nấm linh chi hoa 1Kg ( Nguyên cây ) - Dùng ngâm rựu.

Nấm linh chi hoa 1Kg ( Bao hồng )

Vui lòng gọi

Nấm linh chi hoa 1Kg ( Bao hồng )

Nấm đá vàng 1Kg ( Bao xám tro )

Vui lòng gọi

Nấm đá vàng 1Kg ( Bao xám tro )

Nấm đá tím 1Kg ( Bao xám tro )

Vui lòng gọi

Nấm đá tím 1Kg ( Bao xám tro )

Nấm bao cam 1kg ( Mẫu củ )

Vui lòng gọi

Nấm bao cam 1kg ( Mẫu củ )

Nấm bao vàng 2 cây nấm - 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm bao vàng 2 cây nấm - 1Kg

Nấm linh chi 1Kg ( Bao xanh mẫu củ )

Vui lòng gọi

Nấm linh chi 1Kg ( Bao xanh mẫu củ )

Nấm linh chi đỏ ( Bịch sữa ) - 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm linh chi đỏ ( Bịch sữa ) - 1Kg

Nấm linh chi vàng ( bịch sữa ) - 1Kg

Vui lòng gọi

Nấm linh chi vàng ( bịch sữa ) - 1Kg

Nấm linh chi thái lát 1kg.

Vui lòng gọi

Nấm linh chi thái lát 1kg.

Nấm linh chi thái lát 500g

Vui lòng gọi

Nấm linh chi thái lát 500g

Trang 1 / 1
Hiển thị

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

Quảng cáo 1

quangcao11

Quảng cáo 2

quangcao21
hongtrai1
hongtrai2
hongtrai3
hongtrai4
hongtrai5
hongtrai6
hongtrai7
hongtrai8
hongtrai9
hongtrai10
hongphai1
hongphai2
hongphai3
hongphai4
hongtrai5
hongtrai7
hongphai8
hongphai9
hongphai10