SÂM TƯƠI

Hạt giống sâm Korea

Vui lòng gọi

Hạt giống sâm Korea

Sâm núi ( bán đồng giá tính theo củ ) - 200 USD

200 USD

Sâm núi ( bán đồng giá tính theo củ ) - 200 USD

Sâm 6 năm ( Loại 3 củ/1kg )

2,300,000 VND

Sâm 6 năm ( Loại 3 củ/1kg )

Sâm 6 năm ( Loại 4 củ/ 1kg )

2,200,000 VND

Sâm 6 năm ( Loại 4 củ/ 1kg )

Sâm 6 năm ( Loại 5 củ/1kg )

2,100,000 VND

Sâm 6 năm ( Loại 5 củ/1kg )

Sâm 6 năm tuổi ( Loại 6 củ/1kg )

2,000,000 VND

Sâm 6 năm tuổi ( Loại 6 củ/1kg )

Sâm tươi 6 năm tuổi ( Loại 7 củ/ 1kg )

Vui lòng gọi

Sâm tươi 6 năm tuổi ( Loại 7 củ/ 1kg )

Sâm tươi 6 năm ( Loại 8 củ / 1kg )

Vui lòng gọi

Sâm tươi 6 năm ( Loại 8 củ / 1kg )

Trang 1 / 1
Hiển thị

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

Quảng cáo 1

quangcao11

Quảng cáo 2

quangcao21
hongtrai1
hongtrai2
hongtrai3
hongtrai4
hongtrai5
hongtrai6
hongtrai7
hongtrai8
hongtrai9
hongtrai10
hongphai1
hongphai2
hongphai3
hongphai4
hongtrai5
hongtrai7
hongphai8
hongphai9
hongphai10