Từ khóa: Canada bức xúc vì ngoại trưởng Trung Quốc nổi cáu với phóng viên

Canada bày tỏ sự không hài lòng với Trung Quốc, sau khi ngoại trưởng nước này nổi cáu với một nhà báo Canada vì câu...