Từ khóa: Cảnh nồng nàn của Lưu Diệc Phi và ba tài tử trong phim mới

Ba người đàn ông do Lê Minh, Lưu Diệp, Dư Thiếu Quần đóng đều yêu Diệc Phi trong phim “Dạ khổng tước”.   Phim Dạ...