Từ khóa: Đà Nẵng họp báo: Tàu bị chìm chở 56 người

Để tìm kiếm hai trẻ quê Bắc Kạn và một người đàn ông Bình Định mất tích sau vụ chìm tàu, 70 thợ lặn giỏi...