Từ khóa: Ông Đinh La Thăng: ‘Nỗ lực của ông Bob Kerry là chân thành’

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, lịch sử thì không thể thay đổi, nhưng tương lai lại tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Vượt lên...