Từ khóa: Phó thủ tướng: Phải có sàn chứng khoán dành riêng cho start-up

Ông Vương Đinh Huệ mong muốn trong khoảng 2-3 năm tới, Việt Nam sẽ hoàn tất việc lập sàn chứng khoán riêng biệt dành...