Từ khóa: Siêu Thứ ba cuối cùng’ trong bầu cử Mỹ bắt đầu

Cuộc bỏ phiếu sơ bộ lớn cuối cùng trong cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra hôm nay với các hòm phiếu mở tại 6 bang. Bà...