Từ khóa: Thiên đường mua sắm Singapore ế ẩm

Chỉ phục vụ được vài vị khách trong 5 giờ, Sam Goh lo lắng cửa hàng đồ thể thao của anh – LIV ACTIV, rồi cũng sẽ...