Từ khóa: Trung Quốc có thể bị đưa ra Liên Hợp Quốc

Nếu Trung Quốc bác phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA), vấn đề Biển Đông có thể được đưa ra Hội...