Từ khóa: Vợ tôi ứng xử quá kém

Mỗi lần cãi nhau em lại đòi về nhà ngoại rồi dọa ly hôn tôi. Tôi lấy vợ đến nay được gần 6 năm, thời...